Algemene voorwaarden Bedandbreakfast4all

1. U kunt een vermelding op bedandbreakfast4all.nl aanvragen als u als bedrijf kleinschalige overnachtingen aanbiedt in de vorm van logies en ontbijt, bed-en-breakfast, (klein) pension, (klein) hotel, vakantiewoning of –appartement (mits ook voor kort verblijf te boeken). In deze voorwaarden wordt u verhuurder genoemd.

In geval van twijfel wordt door bedandbreakfast4all.nl beoordeeld of een accommodatie in aanmerking komt voor een vermelding op bedandbreakfast4all.nl

2. (Betaalde) vermeldingen

Betaalde vermeldingen hebben een looptijd van 1 jaar. De vermeldingsbijdrage dient vooraf per jaar betaald te worden indien gewenst kan ook per maand betaald worden. De looptijd kan elk gewenst moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later.

Uw betaalde vermelding wordt automatisch verlengd, bij het ontvangen van de factuur heeft u het recht om de vermelding van uw bedrijf op te zeggen en zal de factuur worden gecrediteerd.

Bij een jaarlijkse betaling en bij een beëindiging van een betaalde vermelding gedurende de looptijd geeft geen recht op teruggave van de vermeldingsbijdrage.

bedandbreakfast4all.nl behoudt zich het recht voor om een (betaalde) vermelding te beëindigen indien:

- Een verhuurder niet tijdig de vermeldingsbijdrage heeft voldaan.
- Een verhuurder herhaaldelijk de algemene voorwaarden schendt,
- bedandbreakfast4all.nl structureel klachten van huurders over een verhuurder ontvangt. Hierover zal echter wel altijd eerst overleg zijn voordat er verwijderd wordt.

Bij beëindiging van een (betaalde)vermelding door bedandbreakfast4all.nl wordt geen vermeldingsbijdrage gerestitueerd. Tevens kunnen vermeldingen op andere sites die (mede) onder het beheer van bedandbreakfast4all.nl vallen worden verwijderd zoals op de bedrijvengids-nederland.nl.

Bedandbreakfast4all.nl berekent geen commissies of andere toeslagen. Wij verwijzen alleen maar door naar een de website van de verhuurder deze verwerkt zelf de reserveringsaanvraag. 

3. Uw bedrijfspresentatie

Het is mogelijk om op Bedandbreakfast4all.nl een persoonlijke presentatiepagina aan te maken. Zowel de tekst, de foto(s) en eventuele video moeten overeenkomen met de werkelijkheid.

U kunt uw persoonlijke presentatiepagina aanpassen door middel van in te loggen in het beheer systeem. Verouderde pagina’s kunnen door bed-en-breakfast.nl worden aangepast en/of verwijderd.

De verhuurder dient minimaal eens per jaar zijn presentatie te bekijken en waar nodig aan te passen.

Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden en/of wijzigen van uw (betaalde)vermelding, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Uw presentatie dient te voldoen aan de volgende regels:

-Zo volledig mogelijk ingevuld, adresgegevens en prijs (incl. BTW) zijn verplicht.

- Normaal en correct (hoofd)lettergebruik

- Uw bedrijfsnaam dient zo kort mogelijk en zonder beschrijvende / commerciële toevoegingen geschreven te zijn.

- Prijzen dienen volledig (inclusief toeslagen en belastingen) opgegeven te worden.

- De geplaatste foto(s) en of film dient representatief te zijn voor uw accommodatie.

Bedandbreakfast4all.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de presentaties op de website aan te passen. Grote wijzigingen in de presentaties worden per e-mail aan u doorgegeven.

De verhuurder gaat ermee akkoord geen informatie op de site te plaatsen die de privacy rechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt, alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder de toestemming van Bedandbreakfast4all.nl een verzoek of reclame bevat. Bedandbreakfast4all.nl heeft het recht om de presentaties te controleren om vast te stellen of verhuurders zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn.

Bedandbreakfast4all.nl niet verantwoordelijk voor de door verhuurders geplaatste teksten, foto’s en video’s op de site.

Bedandbreakfast4all.nl heeft het recht op ieder gewenst moment de website, inclusief de presentaties, te wijzigen.

4. Privacy

Alle gegevens die u aan Bedandbreakfast4all.nl verstrekt, worden met vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht. Bedandbreakfast4all.nl stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor:

- Onze eigen administratie

- Om u op de hoogte te brengen van veranderingen op de website en belangrijk nieuws

- Om u aanbiedingen en suggesties te doen voor vermeldingen op Bedandbreakfast4all.nl. 

-een jaarlijkse herinnering om uw vermelding te controleren en eventueel aan te passen. 

5. Gebruik van informatie

Bedandbreakfast4all.nl mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden en promotie van Bedandbreakfast4all.nl. 

6. Aansprakelijkheid

Bedandbreakfast4all.nl streeft ernaar dat Bedandbreakfast4all.nl gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is. Bedandbreakfast4all.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van Bedandbreakfast4all.nl om welke redenen dan ook.

Bedandbreakfast4all.nl heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande waarschuwing, een verhuurder de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen, .

Bedandbreakfast4all.nl is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins. Bedandbreakfast4all.nl zal zich inspannen om te handelen als een bekwame bemiddelaar voor reserveringsaanvragen. De aansprakelijkheid van Bedandbreakfast4all.nl bij reserveringen is beperkt tot aan Bedandbreakfast4all.nl toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden als bemiddelaar en heeft een maximum van de in dat jaar betaalde vermeldingsbijdrage.

Bedandbreakfast4all.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie

B&B Drenthe  |  B&B Flevoland  |  B&B Friesland  |  B&B Gelderland  |  B&B Groningen  |  B&B Limburg  |  B&B Noord-Brabant  |  B&B Noord-Holland  | B&B Overijssel  |  B&B Utrecht  |  B&B Zeeland  |  B&B Zuid-Holland
Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren.
Klik op akkoord om door te gaan. 
Lees meer